Doprava a služební cesty
kat. číslo
název
formát
úprava
cena bez DPH
91.
Cestovní příkaz                                              
      A4  blok 100 listů
37,90
92.
Cestovní příkaz                                             
      A5  blok 100 listů
21,43
94.
Kniha jízd podnikatele                                   
      A5  64 stran
16,13
941.
Kniha jízd firemního vozidla                         
      A5  64 stran
16,13
942.
Kniha jízd podnikatele                                   
      A5  64 stran
11,17
944.
Žádanka o přepravu
      A6  blok 100 listů
10,17
95.
Záznam o provozu nákl. vozidla                    
      A4  blok 100 listů
37,22
951.
Záznam o provozu nákl. vozidla - číslovaný
      A4  blok 100 listů
38,48
96.
Záznam o provoz. nákl. vozidla - číslovaný/kopie
1   A4  blok 100 listů
24,71
961.
Záznam o provozu nákl. vozidla /kopie/
1   A4  blok 100 listů
23,36
97.
Záznam o provoz. osob. vozidla - číslovaný
      A5  blok 100 listů
21,93
971.
Záznam o provozu osob. vozidla                  
      A5  blok 100 listů
20,59
130.
Vozový sešit                     TYPOS
      A4  92 stran
34,60
131.
Deník dispečera                TYPOS
      A4  80 stran
34,60
133.
Denní hlášení o využití stroje
      A5  blok 100 listů
20,84
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR
VZOR